20. janvarja, Sankt-Petersburger Philharmonie / Kleiner Saal, 20.1.2002