Person

Violoncellist (ID: 11401)

Zelenka, M.

Beschreibung:
aktiv um 1913
Geschlecht:
männlich
Wirkungsort:
Frankfurt am Main
Verknüpfte Körperschaften:
Böhmisches Streichquartett
Veranstaltungen:
Dritter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 24.10.1913
Erster Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 23.10.1914
Fünfter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 11.12.1914
Sechster Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 15.1.1915
Dritter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 19.11.1915
Fünfter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 17.12.1915
Dreizehnter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 28.4.1921
Neunter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 24.1.1922
Elfter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 5.4.1923
Zehnter Kammermusik-Abend, Großer Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 25.1.1922
Zwölfter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 6.4.1923
Vierzehnter (letzter) Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 29.4.1921
Zehnter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 20.2.1925
Elfter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 21.2.1925
Zwölfter Kammermusik-Abend, Kleiner Konzertsaal (Frankfurt a. M.), 2.3.1928
Elfter Kammermusik-Abend, Kleiner Saal des Saalbaues (Frankfurt), 21.3.1930
Repertoire:
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, D 887 (G-Dur) (Schubert, Franz)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 51. Nr. 2 (a-Moll) (Brahms, Johannes)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 41. Nr. 3 (A-Dur) (Schumann, Robert)
Quintette, Violine (2), Viola (2), Violoncello, KV 516 (g-Moll) (Mozart, Wolfgang Amadeus)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 18. Nr. 4 (Beethoven, Ludwig van)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Nr. 1 (e-Moll) (Smetana, Bedřich)
Sextette, Violine (2), Viola (2), Violoncello (2), op. 36 (G-Dur) (Brahms, Johannes)
Quartette, Violine, Viola, Violoncello, Klavier, Nr. 1, op. 25 (g-Moll) (Brahms, Johannes)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, D 804 (a-Moll) (Schubert, Franz)
Quintette, Violine (2), Viola, Violoncello, Klavier, B 155 (A-Dur) (Dvořák, Antonín)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Nr. 2 (D-Dur) (Borodin, Aleksandr Porfirʹevič)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 59. Nr. 3 (Beethoven, Ludwig van)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, ČS 92 (es-Moll) (Tschaikowski, Peter I.)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Hob 3 79 (D-Dur) (Haydn, Joseph)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 132 (a-Moll) (Beethoven, Ludwig van)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, FWV 9 (D-Dur) (Franck, César)
Quintette, Violine (2), Viola, Violoncello (2), D 956 (C-Dur) (Schubert, Franz)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, ČS 91 (F-Dur) (Tschaikowski, Peter I.)
Quintette, Violine (2), Viola (2), Violoncello, Nr. 2, op. 111 (G-Dur) (Brahms, Johannes)
Sekstet "Vospominanie o Florencii" (Tschaikowski, Peter I.)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 131 (cis-Moll) (Beethoven, Ludwig van)
Quintette, Violine (2), Viola (2), Violoncello, op. 29 (C-Dur) (Beethoven, Ludwig van)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, KV 421 (d-Moll) (Mozart, Wolfgang Amadeus)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Hob 3 66 (G-Dur) (Haydn, Joseph)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Hob 3 75-80. Nr. 77 (C-Dur) (Haydn, Joseph)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Hob 3 39 (C-Dur) (Haydn, Joseph)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, B 179 (F-Dur) (Dvořák, Antonín)
Quintette, Violine (2), Viola (2), Violoncello, WAB 112 (F-Dur) (Bruckner, Anton)
Trios, Violine (2), Viola, B 148 (C-Dur) (Dvořák, Antonín)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, B 192 (G-Dur) (Dvořák, Antonín)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Nr. 2, op. 5 (C-Dur) (Taneev, Sergej Ivanovič)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Nr. 1 (A-Dur) (Borodin, Aleksandr Porfirʹevič)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, B 193 (As-Dur) (Dvořák, Antonín)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 17 (Des-Dur) (Sgambati, Giovanni)
Quartette, Vl 1 2, Va, Vc, Nr. 2 (Janáček, Leoš)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, Nr. 2, op. 35 (D-Dur) (Novák, Vítězslav)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, B 57 (E-Dur) (Dvořák, Antonín)
Quartette, Violine (2), Viola, Violoncello, op. 9 (Jirak, Karel Boleslav)