Avtorskij večer Rodiona Ščedrina, Sankt-Petersburger Philharmonie / Kleiner Saal, 26.4.1966