Konsonansy XX veka: Večer tretij, Sankt-Petersburger Philharmonie / Kleiner Saal, 31.1.2002