Meissner Kantorei 1961, Thomaskirche (Leipzig), 5.11.1966, 19:30