V. Akademisches Konzert, Volkshaus (Jena), 4.3.1937, 20:00